Vitadent Mondzorg ontzorgt zorginstellingen op het gebied van mondzorg voor ouderen. Wij nemen het grootste deel van het mondzorgdossier uit handen nemen, conformceisen IGJ. Onze mondzorg is gericht op periodieke controle en curatieve zorg, goede mondhygiëne en bewaking van een juiste dagelijkse mondverzorging door de zorgmedewerker. Ook verzorgen wij trainingen en cursussen aan medewerkers.

Waarom aandacht voor mondzorg?

Lange tijd bleef goede mondverzorging voor zorgafhankelijke cliënten onderbelicht binnen zorginstellingen. Hierdoor werd mondzorg een aandachtspunt bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Bij een groot aantal zorginstellingen is deze situatie inmiddels iets verbeterd. Toch blijft het niveau van mondzorg soms nog beneden peil. Cliënten ervaren problemen bij het praten, slikken en kauwen. Ook is een verband tussen verwaarloosde mondzorg en algehele gezondheid aangetoond. Slechte mondzorg is inmiddels geassocieerd met allerlei ouderdomsziekten en aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten en neurodegeneratieve ziekten.

Vitadent Mondzorg werkt op basis van feiten en onderzoek. Deze vindt u terug in de whitepaper “Omdat mondzorg op hogere leeftijd anders is”. Enkele treffende details uit deze whitepaper:

  • 4 op de 5 binnenkomende cliënten heeft een matige tot slechte mondgezondheid
  • Er heerst een misvatting binnen zorginstellingen dat de mondzorg op orde is
  • De meerderheid van de medewerkers missen vaardigheden en kennis over mondzorg
  • De kwaliteit van leven stijgt aantoonbaar bij verbeterde mondzorg

Samenwerken centraal

Bij mondverzorging voor ouderen is een intensieve samenwerking essentieel: dit geldt voor de tandarts, mondhygiënist, specialist ouderengeneeskunde, management en natuurlijk de zorgmedewerker. Vitadent Mondzorg coördineert dit proces en draagt zorg voor de uitvoering. Lees meer over onze werkwijze.

Vitadent verleent breedte-mondzorg in zorginstellingen. We zorgen ook voor opleiding op het gebied van geriatrische mondzorg voor medewerkers van zorginstelling, met name het verplegend personeel en de artsen, via onze Vitadent Academy. Daarnaast organiseert Vitadent regelmatig Events op het gebied van mondzorg.

Zichtbare resultaten

Uw cliënten staan centraal. Een positieve, verzorgde en pijnvrije cliënt is het belangrijkste zichtbare resultaat dat u als zorginstelling kunt bereiken. Bij Vitadent vertalen we dit menselijke resultaat ook in cijfers. We hebben een innovatief mondzorg-dashboard ontwikkeld dat de progressie van uw mondzorg duidelijk en inzichtelijk maakt. We laten in een afspraak graag dit dashboard aan u zien. Neem contact op met ons.

Kennismaken met Vitadent Mondzorg of meer weten over de mogelijkheden? Bel 085 7500 470.