Iedereen recht heeft op goede mondzorg. Uit passie voor werken met zorgafhankelijke cliënten en de wil om verandering te brengen zijn wij in 2004 gestart met het verlenen van mondzorg binnen zorginstellingen. Inmiddels behandelen wij met een team van ondersteunende medewerkers en specialisten al veel cliënten in de eigen vertrouwde omgeving en dragen wij bij aan een betere kwaliteit van leven. Dit is ons DNA en hier staan wij voor. Binnen het team van mondzorg-specialisten bundelen wij hierin verschillende expertises. Zo zorgen we voor een hoge kwaliteit mondzorg.

Tandarts

De tandarts coördineert de mondzorg en voert de tandheekundige behandeling uit. Hij stelt diagnoses, maakt een behandelplan en bepaalt welke teamleden nodig zijn bij de mondzorg voor de cliënt. Uiteraard is de tandarts ook behandelaar. Hij richt zicht hierbij op curatieve behandelingen zoals cariës, tandbederf, ontstekingen. Ook voert hij kleine kaakchirurgische behandelingen uit, zoals het eventueel verwijderen van een tand of kies, mits dit niet te gecompliceerd is. De tandarts is het primaire aanspreekpunt van de behandelend arts en wordt gezien als de regisseur van het gekozen mondzorgbeleid.

Tandartsassistent

De tandartsassistent ondersteunt de tandarts. Zij geeft de behandelinstrumenten aan en  een administratief verslag van de behandeling. Dit verslag registreert de diagnose, de behandeling, het advies en eventueel vervolgbehandelingen. De tandartsassistent is veelal degene die de afspraken coördineert met de zorginstelling en wettelijk vertegenwoordiger.

Mondhygiënist

De mondhygiënist richt zich op de curatieve behandelingen gericht op een goede mondhygiëne. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de tanden, het tandvlees, de tong, de wangen en het gehemelte. De mondhygiënist adviseert hoe problemen te voorkomen zoals gaatjes (cariës), tandvleesaandoeningen, slijmweginfecties, smaakbelemmering, een tekort aan speeksel, en een slechte adem.

Preventie-assistent

De preventie-assistenten tonen hoe mondverzorging het beste uitgevoerd kan worden na de intake of na een aanpassing van het mondzorgplan. Ze beantwoorden daarbij alle vragen en geven praktische feedback aan de zorgmedewerker en betrokkenen. Achteraf bewaken ze of de mondverzorging juist is uitgevoerd en sturen bij waar nodig.

Prothetici

De (tand)protheticus behandelt zelfstandig en zorgt ervoor dat tandprotheses (kunstgebitten) worden hersteld of vervangen. Vieze, kapotte of versleten tandprotheses kunnen een belangrijke oorzaak zijn van mondklachten. Ook kan het voorkomen dat een tandprothese niet goed meer in de mond past en daardoor (veel) pijn veroorzaakt. De (tand)protheticus lost deze problemen op.