U bent bewoner in een zorginstelling. Of u bent familie of wettelijk vertegenwoordiger van die bewoner. U beseft dat goede mondzorg belangrijk is. Door te weinig of verkeerde mondzorg ontstaan er klachten, zoals een slechte adem, geïrriteerd tandvlees, of pijn aan tanden en kiezen. Dit kan zelfs leiden tot klachten als infecties en ziekten.

De cliënten van zorginstellingen

Zorginstellingen zetten zich in voor het welzijn van hun cliënten. Maar een cliënt die in een zorginstelling wordt opgenomen, heeft eigenlijk altijd een intensieve zorgbehoefte. Bij verhuizing naar een zorginstelling is er vaak sprake van een achterstand in mondzorg door vergeetachtigheid, een beperkte mobiliteit en de cliënt is op hoge leeftijd vatbaarder voor ziekten.

Mondzorg in de zorginstelling

Binnen de totale zorgvraag krijgt mondzorg meestal niet de hoogste prioriteit. Deze lage prioriteit zorgt voor extra problemen. 8 op de 10 mensen die binnenkomen in een zorginstelling hebben een gebit waar iets mis mee is. Desondanks worden die problemen niet altijd goed opgepakt. Dat is dan ook de reden dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) extra aandacht is gaan besteden aan de mondzorg in zorginstellingen.

Vitadent Mondzorg helpt zorginstellingen

Vitadent Mondzorg helpt zorginstellingen met de mondzorg voor cliënten. Wij zorgen ervoor dat problemen worden verholpen. Wij zorgen ook dat de mond van een cliënt schoon, fris en pijnvrij blijft. We brengen de mondzorg dus op het niveau in nauwe samenwerking met de zorginstellingen. Dit is het niveau van kwaliteit dat de IGJ vereist. We vertellen u graag meer over wat we doen.