De kosten van tandartszorg worden meestal vergoed aan de hand van de zorgzwaarte en/of aan de hand van de zorgverzekering. We zetten de opties op een rij.

1. Vergoeding Mondzorg Zorgzwaartepakket 4 en hoger

Cliënten in een zorginstelling met een ZZP-indicatie van minimaal 4, met behandeling krijgen Vitadent-mondzorg volledig vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij het zorgkantoor. Cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers hebben hier dus geen omkijken naar. Uiteraard zorgt Vitadent Monzorg dat de behandelingen doelmatig blijven en niet onnodig gecompliceerd in kader van de betaalbaarheid. Daarnaast is er altijd inzicht in alle kosten en declaraties.

2. Vergoeding Mondzorg Zorgzwaartepakket tot en met 3

Bij ZPP-indicaties van tot en met 3 vindt de vergoeding van mondzorg plaats binnen de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit geldt ook wanneer cliënten eerder thuis recht hadden op WLZ-zorg via een Volledig Pakket Thuis (VPT), een Modulair Pakket Thuis (MPT) en/of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Wanneer er een indicatie is van mondzorg aan huis, dan bestaan er mogelijkheden voor mondzorgvergoeding binnen de basisverzekering van de reguliere zorgverzekering. In een dergelijk geval vraagt Vitadent Mondzorg een machtiging aan voor vergoeding in samenspraak met de behandelend arts. 

3. Particuliere bekostiging mondzorg

Een laatste optie is particuliere bekostiging van mondzorg. In dit geval factureren wij rechtstreeks aan de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Hierbij geeft Vitadent Mondzorg vooraf een indicatie af van de maximale te verwachten kosten. Op die manier kunnen er achteraf geen verrassingen ontstaan. Wanneer er sprake is van een aanvullende tandartsenverzekering, kan achteraf onderzocht worden of er een mogelijkheid bestaat tot een (gedeeltelijke) dekking van de kosten. De cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger dient hiervoor contact op te nemen met de zorgverzekering.