Wat kost het u?

De kosten van tandartszorg worden meestal vergoed aan de hand van de zorgzwaarte en/of aan de hand van de zorgverzekering. We zetten de opties op een rij.

Op deze pagina leest u hoe het zit met de kosten voor de behandeling van Vitadent Mondzorg. Er zijn twee mogelijkheden:


1. Wlz & integrale zorg

Vanaf 2021 kunnen mensen die blijvend intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en die voldoen aan de criteria voor Wlz-zorg, een beroep doen op de Wlz. Als een cliënt integrale zorg ontvangt vallen de kosten van de mondzorg onder de Wlz. Dit betekent een indicatie voor verblijf in een Wlz erkende instelling, die ook de behandeling levert en organiseert. De kosten worden dan vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg en zijn bovenbudgettair. Vitadent declareert behandelingen rechtstreeks bij het zorgkantoor. De cliënt vormt geen onderdeel van deze financiële stroom. Wij maken de declaraties aan het zorgkantoor te allen tijde inzichtelijk voor de cliënt, de wettelijk vertegenwoordiger en uw zorginstelling. 


2. Zvw en modulaire zorg

Bij het modulaire bekostigingsmodel kan de aanbieder van woonzorg er per module (specifieke behandeling, ggz-behandeling en algemeen medische zorg) voor kiezen deze zelf te leveren en/of te laten leveren door andere zorgaanbieders. Als een cliënt modulaire zorg ontvangt vallen de kosten van een mondzorgprofessional niet onder de Wlz, maar de Zwv. Hier is dus geen sprake van aanspraak. De kosten zullen moeten worden genomen door de aanbieder van de woonzorg of de cliënt (familie) zelf.