14 februari 2022

Goede mondzorg bereik je door voortdurend te werken aan kwaliteit

In gesprek met Kwaliteitsmanager Rianne in ’t Hout over de kwaliteitsborging binnen Vitadent Mondzorg.

Werken aan kwaliteit zie je terug in onze hele organisatie. Hoe kunnen we de cliëntbeleving en de samenwerking met zorgorganisaties naar een nog hoger niveau tillen? Doen we de goede dingen? Dit zijn vragen die voortdurend centraal staan. “De directie van Vitadent ziet kwaliteit als een van de hoogste prioriteiten. Daarom houdt niet alleen de afdeling Kwaliteit zich hiermee bezig, maar iedere medewerker van Vitadent Mondzorg”, zegt Kwaliteitsmanager Rianne in ’t Hout.

Rianne heeft in het verleden zeven jaar gewerkt als preventie-assistente bij een tandartspraktijk in Groningen. Gedurende deze periode merkte ze dat ze interesse kreeg in kwaliteitsborging en besloot ze hierin verder te gaan. Sinds 2017 is ze kwaliteitsmanager bij Vitadent Mondzorg. Hier kan ze haar kennis van mondzorg en kwaliteitsmanagement goed combineren.

Ik zie de ISO-norm als een gereedschapskist die ons helpt bij het borgen van de kwaliteit.

Open en eerlijke werkcultuur

“Samen met mijn collega Celine de Roode kijk ik kritisch naar alle werkprocessen. Als er klachten binnenkomen pakken we deze direct op en bespreken we hoe we deze problemen kunnen voorkomen. Vervolgens passen we hier onze werkprocessen op aan”, zegt ze. “De open en eerlijke werkcultuur binnen Vitadent Mondzorg draagt hier ook aan bij. Van vrijwel ieder incident, hoe klein ook, zijn we snel op de hoogte. Zo kunnen we als organisatie blijven leren en verbeteren.”

Vitadent Mondzorg heeft de werkprocessen ingericht conform de eisen van ISO 9001 NEN-EN 15224:2017, het kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorg en Welzijn. “Ik zie de ISO-norm als een gereedschapskist die ons helpt bij het borgen van de kwaliteit. We doen de dingen niet ‘omdat het van de ISO-norm moet’, maar omdat we kwaliteit daadwerkelijk heel belangrijk vinden. Zo staat de beleving van de cliënt altijd centraal en zijn we goed benaderbaar als betrokkenen, zoals familieleden, vragen hebben. Verder wordt de kwaliteit van onze mondzorg verhoogd door het delen van kennis en het plannen van evaluatiemomenten. Tijdens deze momenten wordt gekeken wat goed gaat en welke gebieden extra aandacht nodig hebben.”

“Daarnaast houden we voortdurend in de gaten wat er in de mondzorgbranche gebeurt. Wat zijn de technische ontwikkelingen? Zouden we deze kunnen toepassen binnen onze ambulante mondzorg? Denk bijvoorbeeld aan mobiele röntgenapparatuur.”

Goed doordacht beleid

Een ander belangrijk onderdeel van kwaliteitsmanagement is zicht houden op de nieuwe richtlijnen voor de mondzorg. Rianne vertaalt deze samen met de directie naar mondzorgbeleid voor zorgorganisaties. Zo heeft ze zich met directeur Wim van der Torre gebogen over de mondzorgprotocollen voor COVID-19.

“De brancheorganisatie voor tandartsen, het KNMT, had coronarichtlijnen opgesteld. Wij hebben deze aangevuld met ons Vitadent-beleid en ingespeeld op de specifieke behoeften van het verpleeghuis. Goed doordacht beleid is van groot belang. Zo kan Vitadent de cliënt de juiste mondzorg blijven bieden, een fijne beleving creëren en zorgmedewerkers passende ondersteuning bieden. Ik word er gelukkig van hier dagelijks mee bezig te zijn.”

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.