10 april 2018

Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest binnen reguliere tandartspraktijken, wilde ik als mondhygiëniste meer gaan betekenen voor de kwetsbare mensen in de maatschappij en in het bijzonder die in verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven. Voor deze mensen is het niet vanzelfsprekend (meer) om naar een tandartspraktijk te gaan om hun mondhygiëne goed bij te houden. Deze mensen zijn afhankelijk van de mondzorg die ze binnen hun nieuwe huis krijgen aangeboden. Die mondzorg moet van hoge kwaliteit zijn en daarnaast moet – meer dan in de reguliere praktijk – goed gekeken worden naar de andere gezondheidsfactoren die meespelen om een goede mondhygiëne in stand te houden. Een goede mondhygiëne en een goed gebit zijn zo ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de algehele gezondheid van kwetsbare mensen, maar ook zodat mensen zich daar goed over voelen.

Ik vind het belangrijk om een goede band op te bouwen met mijn cliënten. Ook om te begrijpen waarom het soms niet goed gaat met de mondhygiëne. Daarnaast vind ik het fijn om samen met mijn collega’s van Vitadent en de andere betrokken zorgprofessionals te kijken hoe de best mogelijke mondzorg aan cliënten kan worden aangeboden. En als vervolgens de mondhygiëne beter wordt en soms zelfs daardoor de kwaliteit van leven, dat is waarvoor ik het doe!