7 juli 2020

In 2013 ben ik afgestudeerd van de opleiding Mondzorgkunde in Nijmegen. Daarna heb ik ervaring opgedaan in verschillende settings. Van reguliere tandartspraktijken tot de mobiele mondzorg in zorginstellingen en in de oncologie in ziekenhuizen. Dit heeft mij niet alleen veel geleerd over het vak, maar ook over de omgang met diverse type mensen en omstandigheden. Ik wist dat ik kwetsbare mensen wilde helpen. Ik besloot een wereldreis te maken, wat mij veel persoonlijke groei heeft gebracht, en wat ook van een grote toegevoegde waarde is gebleken in mijn werk. Een nieuw verworven perspectief en een groot hart voor mijn medemens hebben mij doen besluiten graag te willen werken met kwetsbare ouderen, om hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk te kunnen helpen verbeteren.