1 oktober 2021

 In 2021 ben ik afgestudeerd als mondhygiënist aan de hogeschool Inholland Amsterdam. Tijdens mijn opleiding heb ik een aantal dagen stage gelopen in een verzorgingshuis, waar ik geconfronteerd werd met de soms zeer slechte gebitssituaties van de ouderen. Tijdens deze stage is de behoefte ontstaan om te werken met deze kwetsbare doelgroep. Ik vind het fijn om een band op te bouwen met de cliënten en om door mijn werk bij te kunnen dragen aan betere mondgezondheid.