De mondzorg van Vitadent wordt zoveel als mogelijk ‘om’ de cliënt heen georganiseerd in het kader van rust. In het beginsel wordt iedere cliënt daarom in zijn of haar eigen omgeving gezien voor reguliere behandelingen. De cliënten zitten doorgaans gewoon in de eigen stoel of, indien bedlegerig, in bed. Voor de cliënt geeft dit een veiliger gevoel en het komt de rust, en daarmee de coöperatieviteit, ten goede. Voor tandheelkundige behandelingen neemt het team mobiele apparatuur mee. Een set bestaat uit een mobiele behandelstoel, mobiele behandelunit en een losse afzuiger.

Elke cliënt krijgt een intake. Dit is een uitgebreide inventarisatie van de situatie in de mond en een beperkte analyse van de persoon achter de cliënt. Deze informatie wordt deels verzameld door middel van gesprekken met familie (of eerste vertegenwoordigers), medewerkers van de instelling en de behandelend arts. Het totaalbeeld bepaalt de doelstelling; het mondzorgplan, het behandelplan en het mondverzorgingsplan.

Alle verrichtingen worden zorgvuldig vastgelegd en gespiegeld binnen de dossiervorming op de instelling waardoor er een transparante, zichtbare, handelswijze ontstaat voor de cliënt, diens familie en de instelling.

De cliënt wordt elke 3 maanden gezien voor een controle. Deze 3-maadelijkse controle staat los van de eventuele behandelafspraken. In de 3 maanden tussen de eerste- en tweede controle afspraak kan het dus voorkomen dat men meerdere keren wordt gezien in het kader van mondzorg. Dit kan zijn voor behandelingen, mondverzorgingsintructies, prothese-zorg en bovenal preventie-afspraken in kader van hoogst haalbare mondhygiëne.

Het team van Vitadent bestaat uit een tandarts, preventie-assistente, mondhygiëniste en protheticus. Deze werken veelal in teamverband maar kunnen ook zelfstandig opereren en verschijnen op de instelling.