Een belangrijk onderdeel van de Vitadent dienstverlening is het trainen van medewerkers binnen de instelling. De (zorg)medewerker op de werkvloer vormt immers de belangrijkste rol wanneer het gaat om signalering van de mondconditie van de cliënt.

Er zijn praktijkgerichte trainingsmodules voor zorgmedewerkers, artsen (specialisten ouderengeneeskunde en logopedisten) en teamleiders van de instelling. Dit betreft, buiten de logische klinische onderdelen, voor een groot deel bewustwording in teken van het belang van goede mondzorg op hogere leeftijd. De trainingen zijn toegankelijk, laagdrempelig en vormen de basis voor het plaatsen van dagelijkse mondzorg binnen de bestaande routine.

Elke cliënt kent een andere zorgbehoefte. Het Vitadent team traint (en instrueert) op individueel zorgniveau en op de werkvloer per cliënt om de mondverzorging te optimaliseren. Deze trainingen en instructies worden tevens gedurende de verzorgingsmomenten geëvalueerd en besproken met de medewerkers.

Hiermee maakt Vitadent ondersteuning in de scholing praktisch en tastbaar.