Mondzorg aan huis of binnen de instelling wordt op dit moment alleen bekostigd wanneer men aan bepaalde criteria voldoet.

Bij een verblijf binnen een verpleeghuisinstelling en met een functie ‘behandeling’ en een indicatie zorgzwaarte minimaal op ZZP 4 of hoger. De kosten worden dan volledig binnen de WLZ vergoed. Voor de cliënt of de instelling zijn er geen kosten omdat deze rechtstreeks aan het zorgkantoor worden gefactureerd. Vitadent onderhoudt een transparante relatie naar de zorgkantoren. Tevens zijn er afspraken over doelmatigheid en aanleverspecificaties van de stukken ter onderbouwing van de gemaakte mondzorguren.

Vitadent streeft naar een transparante relatie met alle belanghebbenden in de WLZ. Zo zijn er reeds afspraken met zorgkantoren over doelmatigheid en aanleverspecificaties van de declaraties en bijbehorende onderbouwing van de gemaakte mondzorguren.

In alle andere gevallen vallen op dit moment de kosten (nog) buiten de WLZ. Dus ook bij een verblijf binnen een verpleeghuisinstelling met een functie behandeling en een indicatie zorgzwaarte ZZP 3 of lager. Ook wanneer cliënten zorg thuis ontvangen middels de WLZ door middel van een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) en een persoonsgebonden budget (PGB). In al deze gevallen valt de mondzorg van de cliënt binnen de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Binnen de Zorgverzekeringswet bestaan er mogelijkheden voor vergoeding, met een duidelijke indicatie voor mondzorg aan huis. Dit valt dan binnen de basisverzekering. In een dergelijk geval dient de cliënt zelf contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Indien mondzorg aan huis wordt gehonoreerd kan Vitadent een machtiging aanvragen in samenspraak met de huisarts.

Bij Vitadent bestaat er ook altijd de mogelijkheid van de particuliere bekostiging. In dat geval ontvangt de cliënt of diens eerste vertegenwoordiger de factuur. Vitadent voorziet in dat geval vooraf in een inschatting van de maximale kosten, zodat niemand onnodig voor verassingen komt te staan.