Vitadent richt zich als leverancier van mondzorg primair op de ouder wordende (zorgafhankelijke) cliënt. Dit geldt voor intramuraal maar ook zeker voor extramuraal.

In deze hoedanigheid werkt de organisatie reeds met een aantal grotere instellingen samen voor het leveren van de mondzorg aan intramurale (WLZ) cliënten in de regio Rotterdam en daaromheen.

Er worden oplossingen geboden voor het schrijven en borgen van duurzaam beleid alsmede met de implementatie daarvan en het geven van trainingen aan medewerkers in het kader van mondzorg binnen WLZ-instellingen. Er zijn diverse voorbeelden binnen de bestaande samenwerkingsverbanden, waarbij totale ontzorging wordt geboden voor het thema mondzorg binnen WLZ-instellingen. Wanneer beleid al aanwezig is kan Vitadent ook praktisch inhaken binnen het bestaande kader.

Vitadent is gedreven in het leveren van adequate mondzorg aan zorgafhankelijke cliënten teneinde de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit gaat vooral over het voorkomen van problemen (pijn) en het behoud van eigenwaarde en levensvreugde. Preventie wordt daarom gezien als het belangrijkste onderdeel van de zorg.

Vitadent werkt met ervaren tandartsen waarbij het zorgbeleid van de toegepaste mondzorg voornamelijk holistisch en vanuit een multidisciplinair kader wordt benaderd.