DOEL VAN DE FUNCTIE
Het zelfstandig verlenen van prothetische behandelingen aan zorgafhankelijke cliënten op ambulante basis.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
De Klinisch Prothese Technicus rapporteert aan de tandarts, verpleeghuisarts en klinisch manager wat betreft de klinische inhoud. Organisatorisch rapporteert de Klinisch Prothese Technicus aan de operationeel managers ouderenzorg binnendienst en buitendienst;
De Klinisch Prothese Technicus geeft leiding aan het proces van vervaardiging van de tandtechniek;
De Klinisch Prothese Technicus voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de operationeel manager buitendienst en klinisch manager.

OVERLEGSTRUCTUREN
Operationeel Werkoverleg met de het team en behandelaarsoverleg.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De Klinisch Prothese Technicus heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden.
Deze taken worden zelfstandig uitgevoerd conform het kwaliteitsbeleid van de ambulante praktijkvoering:

VOORBEREIDENDE TAKEN TEN BEHOEVE VAN DE PATIËNTENBEHANDELING
• Het op correcte wijze ontvangen en voorbereiden van de behandeling van de cliënt;
• Het begeleiden van de cliënt, geruststellen bij angst, beantwoorden van vragen, informeren over de gang van zaken binnen de ambulante praktijkvoering;
• Het administreren van de verrichtingen binnen de bestaande digitale systemen (behandelsoftware) en meehelpen opstellen van het mondzorgplan en mondverzorgingsplan per cliënt;
• Het overleggen met familie/eerste vertegenwoordigers, cliënten, specialisten ouderengeneeskunde om het mondzorgplan optimaal af te stemmen;

TAKEN NA AFLOOP VAN DE BEHANDELING
• Het invoeren in van zorginhoudelijke data en administratieve data zowel in behandelsoftware als het elektronisch cliëntendossier van de instelling;
• Het geven van informatie met behulp van foldermateriaal, over de te verwachten gevolgen, pijnklachten en/of mogelijk zorgmedewerkers en of familie/eerste vertegenwoordigers;
• Het geven van informatie en instructie over het gebruik en onderhoud van protheses e.d.;
• Het werken conform WIP en de bekende richtlijnen van de NVGD (Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie);
• Het overleggen met de tandarts en mondzorgkundige.

VEREISTE COMPETENTIES
Accuratesse
Flexibiliteit
Klantvriendelijkheid
Ontwikkelbereidheid
Samenwerken
Stressbestendigheid
Vakkennis
Zelfstandigheid

FUNCTIE-EISEN
HBO of Academisch werk- en denkniveau;
• Afgeronde opleiding Klinisch Prothese Technicus en/of Tandprotheticus;
• (Her)registratie in het Kwaliteitsregister Tandprothetici (KRTP);
• Aantoonbare ervaring als zelfstandig behandelaar;
• Ervaring en/of affiniteit met bovenstaande taken en de doelgroep;
• Kennis van instrumenten, materialen, formulieren, folders, geldende wettelijke milieumaatregelen;
• Het kunnen geruststellen van de cliënt in geval van angst en nervositeit en omgang met doelgroep specifieke eigenschappen;
• Ervaring met MS Office en voor de tandartspraktijk ontwikkelde automatiseringsprogramma’s alsmede de toegepaste elektronische cliëntendossiers binnen de instelling;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, beheersing van de Engelse taal is een pre;
• Diplomatieke omgang met zorgmedewerkers;
• Het samen kunnen werken met de mondhygiëniste en tandarts;
• Het zelfstandig communiceren met behandeld artsen inzake diagnoses en/of behandelstrategieën.