Functieprofiel preventie-assistente

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het assisteren bij het onderzoek van en behandeling op ambulante basis van zorgafhankelijke cliënten zodat de tandarts optimaal kan functioneren.
Het draaien van een eigen planning voor preventie en controles mondhygiëne bij zorgafhankelijke cliënten op ambulante basis.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
De preventie-assistente rapporteert aan de Tandarts, organisatorisch rapporteert de mondzorgkundige aan de operationeel managers ouderenzorg binnendienst en buitendienst.
De preventie-assistente legt verantwoording af aan de operationeel managers buitendienst.

OVERLEGSTRUCTUREN
Operationeel werkoverleg met het team.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De preventie assistente heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden.
Deze taken worden zelfstandig uitgevoerd conform het kwaliteitsbeleid van de ambulante praktijkvoering

VOORBEREIDENDE TAKEN TEN BEHOEVE VAN DE PATIENTENBEHANDELING
• Het op correcte wijze ontvangen en voorbereiden van de behandeling van de patiënt;
• Het begeleiden van de patiënt, geruststellen bij angst, beantwoorden van vragen, informeren over de gang van zaken binnen de ambulante praktijkvoering;
• Het administreren van de verrichtingen binnen de bestaande digitale systemen (behandelsoftware) en meehelpen opstellen van het mondzorgplan en mondverzorgingsplan per patiënt;
• Het assisteren bij overleg met familie/eerste vertegenwoordigers, patiënten, specialisten ouderengeneeskunde om het mondzorgplan optimaal af te stemmen;
• Het preventief en curatief verzorgen van de patiënt.

TAKEN NA AFLOOP VAN DE BEHANDELING
• Het invoeren in van zorginhoudelijke data en administratieve data zowel in behandelsoftware als het elektronisch cliëntendossier van de instelling;
• Het geven van informatie met behulp van foldermateriaal, over de te verwachten gevolgen, pijnklachten en/of mogelijk nabloedingen na uitleg van de tandarts aan de borgmedewerkers en of familie/eerste vertegenwoordigers;
• Het geven van informatie en instructie over het gebruik en onderhoud van protheses e.d.;
• Het werken conform WIP en de bekende richtlijnen van de NVGD (Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie);
• Het overleggen met de de Klinisch Prothese Technicus /tandtechicus en mondzorgkundige;.

VEREISTE COMPETENTIES
Accuratesse
Flexibiliteit
Klantvriendelijkheid
Ontwikkelbereidheid
Samenwerken
Stressbestendigheid
Vakkennis
Zelfstandigheid

FUNCTIE-EISEN
• MBO werk- en denkniveau;
• Ervaring en/of affiniteit met bovenstaande taken en de doelgroep;
• Kennis van instrumenten, materialen, formulieren, folders, geldende wettelijke milieumaatregelen;
• De preventie assistente staat ingeschreven in het register van preventie-assistentes.
• Het kunnen toepassen van stralingshygiënemaatregelen conform de wettelijke bepaling;
• Het kunnen geruststellen van de patiënt in geval van angst en nervositeit en omgang met doelgroep specifieke eigenschappen;
• Ervaring met MS Office en voor de tandartspraktijk ontwikkelde automatiseringsprogramma’s alsmede de toegepaste elektronische cliëntendossiers binnen de instelling;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, beheersing van de Engelse taal is een pre;
• Het diplomatiek omgaan met zorgmedewerkers;
• Het samen kunnen werken met de mondzorgkundige en de Klinisch Prothese Technicus /tandtechnicus;
• Het assisteren bij communicatie tussen behandeld arts en tandarts inzake diagnoses en/of behandelstrategieën.