DOEL VAN DE FUNCTIE
Het verlenen van ambulante preventieve algemene en curatieve parodontale mondzorg aan zorgafhankelijke cliënten.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
De mondhygiënist rapporteert aan de tandarts, verpleeghuisarts en klinisch manager wat betreft de klinische inhoud. Organisatorisch rapporteert de mondhygiënist aan de operationeel managers ouderenzorg binnendienst en buitendienst.
De mondhygiëniste geeft leiding aan de preventie-assistente en verzorgt de instructie aan de medewerkers van het verpleeghuis of de thuiszog organisatie.
De mondhygiëniste voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de operationeel manager buitendienst.

OVERLEGSTRUCTUREN
Operationeel Werkoverleg met de het team en behandelaarsoverleg.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De Mondhygiëniste heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden.
Deze taken worden zelfstandig uitgevoerd conform het kwaliteitsbeleid van de ambulante praktijkvoering:

VOORBEREIDENDE TAKEN TEN BEHOEVE VAN DE PATIËNTENBEHANDELING
• Het op correcte wijze ontvangen en voorbereiden van de behandeling van de cliënt;
• Het begeleiden van de cliënt, geruststellen bij angst, beantwoorden van vragen, informeren over de gang van zaken binnen de ambulante praktijkvoering;
• Het administreren van de verrichtingen binnen de bestaande digitale systemen (behandelsoftware) en meehelpen opstellen van het mondzorgplan en mondverzorgingsplan per cliënt;
• Het overleggen met familie/eerste vertegenwoordigers, cliënten, specialisten ouderengeneeskunde om het mondzorgplan optimaal af te stemmen;
• Het preventief en curatief verzorgen van de cliënt.

TAKEN NA AFLOOP VAN DE BEHANDELING
• Het invoeren in van zorginhoudelijke data en administratieve data zowel in behandelsoftware als het elektronisch cliëntendossier van de instelling;
• Het geven van informatie met behulp van foldermateriaal, over de te verwachten gevolgen, pijnklachten en/of mogelijk nabloedingen na uitleg van de tandarts aan de zorgmedewerkers en of familie/eerste vertegenwoordigers;
• Het geven van informatie en instructie over het gebruik en onderhoud van protheses e.d.;
• Het werken conform WIP en de bekende richtlijnen van de NVGD (Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie);
• Het overleggen met de Klinisch Prothese Technicus/tandtechicus en tandarts;.

VEREISTE COMPETENTIES
Accuratesse
Flexibiliteit
Klantvriendelijkheid
Ontwikkelbereidheid
Samenwerken
Stressbestendigheid
Vakkennis
Zelfstandigheid

FUNCTIE-EISEN
HBO of Academisch werk- en denkniveau;
• Ervaring en/of affiniteit met bovenstaande taken en de doelgroep;
• Kennis van instrumenten, materialen, formulieren, folders, geldende wettelijke milieumaatregelen;
• Het kunnen toepassen van stralingshygiënemaatregelen conform de wettelijke bepaling;
• Het kunnen geruststellen van de cliënt in geval van angst en nervositeit en omgang met doelgroep specifieke eigenschappen;
• Ervaring met MS Office en voor de tandartspraktijk ontwikkelde automatiseringsprogramma’s alsmede de toegepaste elektronische cliëntendossiers binnen de instelling;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, beheersing van de Engelse taal is een pre;
• Diplomatieke omgang met zorgmedewerkers;
• Het samen kunnen werken met de tandarts, (preventie)-assistenten en protheticus/tandtechnicus;
• Het zelfstandig communiceren met behandeld artsen inzake diagnoses en/of behandelstrategieën.