13 december 2017

De mondgezondheid speelt op alle leeftijden een belangrijke rol voor de algemene gezondheid, dus moet er meer bewustzijn komen voor de rol van de tandarts in het hele zorgteam. Dat was de belangrijkste boodschap van de conferentie ‘Integrated Care – Don’t forget about the mouth’ die op 29 november plaatsvond in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel. De bijeenkomst was georganiseerd door de CED, de Europese lobbyorganisatie van tandartsen, waar ook de KNMT lid van is.
De conferentie had een Nederlands tintje: KNMT-bestuurslid Henk Donker was moderator en ACTA-parodontoloog Wijnand Teeuw gaf een lezing over het verband tussen mondgezondheid en diabetes. Naast vertegenwoordigers van diverse organisaties uit Europa op het gebied van de tandheelkunde, waren er enkele EU-parlementsleden en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aanwezig. Volgens hen is het belangrijk dat landen op nationaal niveau het bewustzijn over het belang van de integratie van de tandarts in het zorgteam, bevorderen. Onder meer door het op de agenda van nationale beleidsmakers te zetten en door best practices op dit gebied te promoten.

Dat de mond niet los kan worden gezien van de rest van het lichaam, blijkt met name in de ouderenzorg. Volgens de Ierse tandarts Anne Twomey is het heel slecht gesteld met de gebitten van ouderen in verzorgingshuizen in haar land. Als deze mensen betere mondzorg krijgen dan komt dat hun gezondheid ten goede. Twomey pleit er dan ook voor dat medici meer kennis krijgen van de mond, iets dat echt ontbreekt in Ierland. Volgens CED-president Marco Landi is er urgentie om de mondzorgproblemen in de ouderenzorg aan te pakken. “We kunnen er niet op wachten dat er een mondgezondheidscrisis ontstaat.”

Moderator Donker vindt het belangrijk dat de Europese beroepsverenigingen van tandartsen in Brussel hun stem laten horen, want veel wet- en regelgeving op nationaal niveau is afhankelijk van wat Europa beslist.

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.