De mondzorg van Vitadent wordt zoveel als mogelijk ‘om’ de cliënt heen georganiseerd in het kader van rust. In het beginsel wordt iedere cliënt daarom in zijn of haar eigen omgeving gezien voor reguliere behandelingen. De cliënten zitten doorgaans gewoon in de eigen stoel of liggen, indien bedlegerig, in bed. Voor tandheelkundige behandelingen neemt het team mobiele apparatuur mee. Een set bestaat uit een mobiele behandelstoel en mobiele behandelapparatuur.

Elke cliënt krijgt een intake. Dit is een uitgebreide inventarisatie van de situatie in de mond en een beperkte analyse van de persoon achter de cliënt. Deze informatie wordt deels verzameld door middel van gesprekken met cliënt, familie (of eerste vertegenwoordigers), medewerkers van de instelling en behandelend arts. Het totaalbeeld van de cliënt bepaalt de doelstelling; het mondzorgplan, het behandelplan en het mondverzorgingsplan.

Alles wordt zorgvuldig vastgelegd en gekoppeld aan bestaande dossiervorming waardoor een transparante, zichtbare en planmatige handelswijze ontstaat voor cliënt, familie en instelling.

De cliënt wordt 3 keer per jaar gezien voor een controle. Deze 4-maandelijkse controle staat los van de mogelijke behandelafspraken. In de 4 maanden tussen de eerste- en tweede controle afspraak kan het dus voorkomen dat men meerdere keren wordt gezien voor mondzorg. Dit kan zijn voor behandelingen, mondverzorgingsintructies, prothese-zorg en preventie-afspraken in kader van hoogst haalbare mondhygiëne.

Het team van Vitadent bestaat uit een tandarts, preventie-assistente, mondhygiëniste en protheticus. Deze werken veelal in teamverband, maar kunnen ook zelfstandig opereren en verschijnen op de instelling. Welzijn van de cliënt staat samen met doelmatigheid voorop, in de behandelsystematiek van Vitadent.