De mondzorg van Vitadent wordt voornamelijk geleverd binnen verpleeghuisinstellingen. Hiervoor gaat de instelling een samenwerkingsovereenkomst aan met Vitadent.

Op dit moment worden de kosten die gemoeid zijn met de mondzorg vergoed door de overheid binnen de wetgeving van de Wet Langurige Zorg mits de zorgontvanger de juiste indicatie bezit, dit is minimaal een zorgzwaartepakket 4 (ZZP4) met functiebehandeling.

In bovenstaand geval zijn er geen kosten verbonden aan de zorg voor de cliënt. Daarnaast dient er een samenwerking te zijn tussen Vitadent en de instelling waar u of uw familie woont.

Wanneer u in een verzorgingshuis (situatie) zit, of een lagere indicatie hebt dan hierboven aangegeven, is het afhankelijk van uw zorgverzekering of u aanspraak kunt maken op vergoeding voor mondzorg aan huis. Wij raden aan in dat geval contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.