20 november 2016

AMSTERDAM – Nederland is toe aan een bevolkingsonderzoek naar ernstige tandvleesontstekingen (parodontitis). Dat zeggen tandartsen en implantologen die daarin worden gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, NVvP.

Uit de hand lopende ontstekingen van het tandvlees kunnen uiteindelijk het kaakbot aantasten, tot verlies van tanden en kiezen leiden en bovendien iemands weerstand ondermijnen. Parodontitis is een chronische aandoening die wordt gezien bij 38 procent van de totale bevolking en bij circa 43 procent van alle volwassenen boven 45 jaar.

De groep patiënten met parodontitis neemt sinds enige jaren sterk toe, zegt tandarts-implantoloog, drs. Peter van der Schoor. ,,Naar schatting één op de tien Nederlanders heeft ernstige parodontitis.”

NVvP-bestuurslid prof. dr. Fridus van der Weijden, bijzonder hoogleraar Preventie en Therapie van Parodontale Infecties aan de Universiteit van Amsterdam, steunt dan ook het opzetten van een landelijke screening: ,,Het is belangrijk dat de gezondheidstoestand van het tandvlees van alle Nederlanders in kaart wordt gebracht.”

Om parodontitis vast te stellen wordt met een ’pocketsonde’ gekeken hoe diep de ruimte is tussen tandpocket en tandvlees. ,,Hoe dieper deze is hoe ernstiger de ontsteking”, zegt Van der Weijden, als hoogleraar ook verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). ,,Eigenlijk ben je dán al te laat of aan de late kant. Je zou een ontstekingsproces eerder willen kunnen vaststellen.”

Tandarts Van der Schoor bepleit dan ook de invoering van een eenvoudige speekseltest (aMMP-8 test) van Finse makelij, waarmee dat mogelijk is. ,,Binnen 5-10 minuten toont deze aan of bij iemand sprake is van een actief paradontaal proces.” De Gelderse tandarts deed onder de patënten van zijn mondzorgpraktijk in Garderen al onderzoek met deze test naar de ernst van hun eventuele parodontitis. De vereniging van parodontologen wil nadere bestudering van de speekseltest.

Er zijn overigens steeds meer wetenschappelijke bewijzen voor een oorzakelijk verband tussen de mondgezondheid en systemische ziekten zoals diabetes, reumatoïde artritis, hart- en vaatziekten en longziekten. Ook vroeggeboorten en miskramen komen vaker voor bij vrouwen met tandvleesproblemen.

Van der Weijden en Van der Schoor delen de zorg over de indringende gevolgen die een tandvlees/kaakbotontsteking kan hebben voor iemands immuunsysteem. ,,Vanuit het het oogpunt van preventie is een landelijke tandvleesscreening dan ook belangrijk. Velen halen toch ook elk jaar een griepprik om hun afweer op peil te versterken?”

Volgens Van der Schoor hebben huisartsen, diabetesverpleegkundigen en internisten ,,weinig tot geen kennis” over het uitvoeren van mondonderzoek. ,,Tot 45 procent van hun patiënten loopt – zonder dat het is opgemerkt – rond met een actieve chronische parodontitis. De tandarts? Nee, die bezoeken zij niet regelmatig meer.”

Bij parodontitis is sprake van roodgezwollen en wijkend tandvlees. Het kan gaan bloeden bij het eten of tijdens het poetsen. Ontstoken tandvlees kan zich bovendien gaan terugtrekken. Een slechte adem of een vieze smaak kunnen het gevolg zijn.

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.